Handelsbetingelser

Astrid Munck – Glaskunst og Smykker
Salgs- og leveringsbetingelser for Internethandel

1. Bestilling
Man kan bestille varer fra Astrid Munck - Glaskunst og Smykker på følgende måder:

- via Netbutikken
- via e-mail
- via fax
- via telefonisk bestilling

Der skal dog gøres opmærksom på, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser alene gælder for varer bestilt og betalt via Netbutikken på adressen www.astridmunck.dk.

Da der er tale om unika kunst, er al billedmateriale på hjemmesiden vejledende – der vil i sagens natur være forskelle i farver og udformning. Der kan endvidere forekomme ændringer i emballage, farver, m.v.


2. Geografisk dækningsområde
Netbutikken accepterer ordrer til levering i Danmark. Ved behov for levering i udlandet (incl. Færøerne og Grønland) bedes du kontakte Astrid Munck - Glaskunst og Smykker via info@astridmunck.dk.


3. Priser
De i Netbutikken angivne priser er angivet i DKK, incl. dansk moms, p.t. 5% for unika kunst.

Der tages forbehold for fejl i prissætningen, prisstigninger, afgiftsændringer, valutaændringer, force majeure og udsolgte varer.


4. Levering og fragt
Normal leveringstid er 3-5 arbejdsdage dage ved levering i Danmark. Kortere leveringstid kan i nogle tilfælde opnås, men kun efter særlig aftale og efter Astrid Munck - Glaskunst og Smykker’s  bekræftelse pr. e-mail.

Levering sker via pr.almindelig post. – Ved forsendelser over 5 kg sker forsendelse dog normalt pr. fragtmand.

Ved levering andre steder end i Danmark tillægges fragtomkostninger efter nærmere aftale.

Ved ekstreme vejrsituationer som storm, snestorm, isslag m.v. kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne.

Forsendelsen vedlægges en specificeret faktura.


5. Forsinkelse af hele ydelsen – særlig hæveadgang
Hvis levering af hele ordren forsinkes, kan kunden annullere købet. Tilbagebetaling af modtagen betaling sker senest 30 dage efter at Astrid Munck - Glaskunst og Smykker har modtaget meddelelse om, at købet ønskes annulleret.


6. Betaling
Betaling i Netbutikken kan udelukkende ske med betalingskort i form af Dankort, VISA, American Express, JCB, Maestro og Mastercard. Betalingen trækkes på kundens konto, når den/de bestilte vare(r) afsendes fra Astrid Munck - Glaskunst og Smykker. Du kan også overføre penge til vores konto 4727 4544187473.

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, der er godkendt af kunden ved afgivelse af bestillingen.


7. Reklamationer
Eventuelle reklamationer fremsendes til Astrid Munck - Glaskunst og Smykker, Overbygård 55, 7160 Tørring, mrk. Reklamation.
Reklamationsretten følger almindelig dansk lovgivning (Købeloven), der foreskriver 24 måneders reklamationsret. Det forudsættes, at eventuelle mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig anvendelse af produktet eller anden skadevoldende adfærd. Reklamationer skal ske inden for rimelig tid efter konstatering af manglen. Reklamationsretten løber fra varens overgivelse til køber.
Ved reklamationer skal kunden som minimum oplyse navn og adresse, men gerne også fakturanummer og e-mail adresse.


8. Retur-/fortrydelsesret
Returvarer fremsendes til Astrid Munck - Glaskunst og Smykker, Overbygård 55, 7160 Tørring, mrk. Returvarer.
Varerne i Netbutikken er underlagt almindelig dansk lovgivning, der foreskriver 14 dages retur-/fortrydelsesret. Kunden har 14 dage til at meddele at købet fortrydes og herefter 14 dage til at sende varen retur. Varen anses som rettidigt returneret, når varen er indleveret til forsendelse inden for denne frist. Ved returnering skal kunden som minimum oplyse navn og adresse, men gerne også fakturanummer eller ordrenummer.

Kunden afholder fragtomkostningerne i forbindelse med returnering.

Kunden kan fortryde et køb selv om varen er blevet brugt. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt at afprøve den i en fysisk butik. Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse skal forbrugeren ikke have retur.


9. Forbrugerens retsstilling
Dansk lovgivning er gældende i forbindelse med alle køb i Netbutikken.
Ufravigelige retsregler i relevant forbrugerlovgivning påvirkes ikke af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.


10. Særlige vilkår, virksomheder
- Der gælder ingen fortrydelsesret i forbindelse med virksomheders køb.
- Reklamationer skal være Astrid Munck - Glaskunst og Smykker skriftligt i hænde via post (Astrid Munck - Glaskunst og Smykker, Overbygård 55, 7160 Tørring) eller via e-mail (info@astridmunck.dk) senest 28 dage efter at levering har fundet sted, ellers anses kunden for at have accepteret leveringen af de bestilte varer. Se også punkt 8 (Retur-/fortrydelsesret.


11. Lovvalg og værneting
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, og begge parter accepterer, at de danske domstole har enekompetence. Hvis en domstol måtte finde eventuelle bestemmelser i nærværender salgs- og leveringsbetingelser ugyldige, påvirkes de resterende ikke heraf. Astrid Munck - Glaskunst og Smykker forbeholder sig ret til at udpege, hvilken dansk domstol en eventuel tvist skal afgøres ved.

Januar 2015