Handelsbetingelser

Astrid Munck – Glaskunst og Smykker

Salgs- og leveringsbetingelser for Internethandel

1. Bestilling

Man kan bestille varer fra Astrid Munck - Glaskunst og Smykker på følgende måder:

- via Netbutikken

- via e-mail

- via fax

- via telefonisk bestilling

Der skal dog gøres opmærksom på, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser alene gælder for varer bestilt og betalt via Netbutikken på adressen www.astridmunck.dk.

Da der er tale om unika kunst, er al billedmateriale på hjemmesiden vejledende – der vil i sagens natur være forskelle i farver og udformning. Der kan endvidere forekomme ændringer i emballage, farver, m.v.

2. Geografisk dækningsområde

Netbutikken accepterer ordrer til levering i Danmark. Ved behov for levering i udlandet (incl. Færøerne og Grønland) bedes du kontakte Astrid Munck - Glaskunst og Smykker via info@astridmunck.dk.

3. Priser

De i Netbutikken angivne priser er angivet i DKK, incl. dansk moms, p.t. 5% for unika kunst.

Der tages forbehold for fejl i prissætningen, prisstigninger, afgiftsændringer, valutaændringer, force majeure og udsolgte varer.

4. Levering og fragt

Normal leveringstid er 3-5 arbejdsdage dage ved levering i Danmark. Kortere leveringstid kan i nogle tilfælde opnås, men kun efter særlig aftale og efter Astrid Munck - Glaskunst og Smykker’s  bekræftelse pr. e-mail.

Levering sker via pr.almindelig post. – Ved forsendelser over 5 kg sker forsendelse dog normalt pr. fragtmand.

Ved levering andre steder end i Danmark tillægges fragtomkostninger efter nærmere aftale.

Ved ekstreme vejrsituationer som storm, snestorm, isslag m.v. kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne.

Forsendelsen vedlægges en specificeret faktura.

5. Forsinkelse af hele ydelsen – særlig hæveadgang

Hvis levering af hele ordren forsinkes, kan kunden annullere købet. Tilbagebetaling af modtagen betaling sker senest 30 dage efter at Astrid Munck - Glaskunst og Smykker har modtaget meddelelse om, at købet ønskes annulleret.

6. Betaling

Betaling i Netbutikken kan udelukkende ske med betalingskort i form af Dankort, VISA, American Express, JCB, Maestro og Mastercard. Betalingen trækkes på kundens konto, når den/de bestilte vare(r) afsendes fra Astrid Munck - Glaskunst og Smykker. Du kan også overføre penge til vores konto 4727 4544187473.

Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, der er godkendt af kunden ved afgivelse af bestillingen.

7. Reklamationer

Eventuelle reklamationer fremsendes til Astrid Munck - Glaskunst og Smykker, Overbygård 55, 7160 Tørring, mrk. Reklamation.

Reklamationsretten følger almindelig dansk lovgivning (Købeloven), der foreskriver 24 måneders reklamationsret. Det forudsættes, at eventuelle mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig anvendelse af produktet eller anden skadevoldende adfærd. Reklamationer skal ske inden for rimelig tid efter konstatering af manglen. Reklamationsretten løber fra varens overgivelse til køber.

Ved reklamationer skal kunden som minimum oplyse navn og adresse, men gerne også fakturanummer og e-mail adresse.

8. Retur-/fortrydelsesret

Returvarer fremsendes til Astrid Munck - Glaskunst og Smykker, Overbygård 55, 7160 Tørring, mrk. Returvarer.

Varerne i Netbutikken er underlagt almindelig dansk lovgivning, der foreskriver 14 dages retur-/fortrydelsesret. Kunden har 14 dage til at meddele at købet fortrydes og herefter 14 dage til at sende varen retur. Varen anses som rettidigt returneret, når varen er indleveret til forsendelse inden for denne frist. Ved returnering skal kunden som minimum oplyse navn og adresse, men gerne også fakturanummer eller ordrenummer.

Kunden afholder fragtomkostningerne i forbindelse med returnering.

Kunden kan fortryde et køb selv om varen er blevet brugt. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt at afprøve den i en fysisk butik. Hvis varen er brugt, skal der laves en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse skal forbrugeren ikke have retur.

9. Forbrugerens retsstilling

Dansk lovgivning er gældende i forbindelse med alle køb i Netbutikken.

Ufravigelige retsregler i relevant forbrugerlovgivning påvirkes ikke af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

10. Særlige vilkår, virksomheder

- Der gælder ingen fortrydelsesret i forbindelse med virksomheders køb.

- Reklamationer skal være Astrid Munck - Glaskunst og Smykker skriftligt i hænde via post (Astrid Munck - Glaskunst og Smykker, Overbygård 55, 7160 Tørring) eller via e-mail (info@astridmunck.dk) senest 28 dage efter at levering har fundet sted, ellers anses kunden for at have accepteret leveringen af de bestilte varer. Se også punkt 8 (Retur-/fortrydelsesret.

11. Lovvalg og værneting

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, og begge parter accepterer, at de danske domstole har enekompetence. Hvis en domstol måtte finde eventuelle bestemmelser i nærværender salgs- og leveringsbetingelser ugyldige, påvirkes de resterende ikke heraf. Astrid Munck - Glaskunst og Smykker forbeholder sig ret til at udpege, hvilken dansk domstol en eventuel tvist skal afgøres ved.

Persondatapolitik hos firmaet Astrid Munck

Formålet med Astrid Munck`s persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger hjemmesiden: Astrid Munck

Astrid Munck er en personlig ejet virksomhed. Ejet af Astrid Munck Daverkosen. CVR nr: 29997608. Adresse: Overbygård 55, 7160 Tørring. tlf: +45 21445718 hjemmeside: www.astridmunck.dk

Kontakt Astrid Munck Daverkosen på tlf: +45 21445718 eller info@astridmunck.dk ved eventuelle spørgsmål. 

Astrid Munck`s hjemmeside indsamler personlige oplysninger som:  navn, adresse, e-mailadresse, produktvalg, betalingsmåde og telefonnummer. Du afgiver disse oplysninger, når der købes eller rettes henvendelse på hjemmesiden Astrid Munck. Desuden gemmes : ordrenummer og brugerens kommunikation med os.

Disse oplysninger bliver kun brugt til at administrere dit køb på vores hjemmeside, herunder til behandling af brugerens ordre, returnering samt reklamation. 

Dine personlige oplysninger bliver ligeledes brugt til at gennemføre dine betalinger.

Retsgrundlaget herfor er : Aftale

Som bruger af hjemmesiden har enhver ret til indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilke formål registreringen tjener samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.  

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til Astrid Munck Daverkosen på info@astridmunck.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget af os, Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan korrigeres. 

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine personlige oplysninger til at sende nyhedsbrev og tilbud. Nyhedsbrevet kan til enhver tid afbestilles igen. Dette kan ske ved at sende en mail på info@astridmunck.dk

Vi bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning, til at overholde myndighedspåbud.

Retsgrundlaget for behandlingen er at kunne opfylde aftalen og levere de produkter, der er købt, jfr. Databeskyttelsesforordningens art 6, stk 1, litra b. Opfyldelsen af lovkrav sker med hjemmel i

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk.1, litra C. Altså opfyldelse af en kontrakt, samt opfyldelsen af bogføringsloven, der kræver at vi gemmer visse oplysninger i 5 år.

De personlige oplysninger bliver ikke offentliggjort eller givet bort/ solgt til andre. Vi deler de personlige oplysninger med virksomheder, der leverer betalingsløsninger og it- realterede tjenester, fx opbevaring og vedligholdelse. Tjenesteleverandører må kun behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner og må ikke anvende oplysninger til deres egne formål. 

Dine personlige oplysninger vil blive behandlet i Danmark

På min hjemmeside har du mulighed for:

1: at slette din konto

2: at se alle dine data

Dine personlige oplysninger vil aldrig blive gemt længere end tilladt i henhold til gældende lovgivning. Ifølge bogføringsloven skal visse oplysninger, der er direkte relateret til køb, gemmes i 5 år. Kunder der ikke har købt varer i 5 år, får deres data slettet - hvis ikke andet er anført, gemmes mailadressen, så kunden stadig kan modtage nyhedsbrevet.

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet gives på mail: dt@datatilsynet.dk eller på telefon +4533193200

Loading...